Workshop, December 2014 (Greek version)

Greek and Latin in an age of Open Data (English version)
1-4 Δεκεμβρίου 2014
Open Philology Project
Πανεπιστήμιο της Λειψίας, Γερμανία

Πρόσκληση υποβολής άρθρων
Προθεσμία υποβολής: 1 Οκτωβρίου 2014

Το «Open Philology Project» στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας θα φιλοξενήσει ένα σεμινάριο για τα αρχαία ελληνικά και λατινικά σε μια εποχή των Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data). Ο στόχος είναι να προκαλέσει συζήτηση για το πώς τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά μπορούν να παίξουν τον πιο έντονο ρόλο στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητας, τόσο εντός του παραδοσιακού πνευματικού δικτύου της Δύσης όσο και παραπέρα. Αν θα μπορούσατε να επαναπροσδιορίσετε τη μελέτη των ελληνικών και των λατινικών, πώς θα ήταν; Οι ιδανικές υποβολές θα συνδυάζουνένα πειστικό όραμα με πρακτικά βήματα το οποίο θα βασίζεται σε απτή εργασία που έχει ήδη υλοποιηθεί.
Η κοινή γλώσσα του σεμιναρίου θα είναι τα αγγλικά. Επιλέγουμε τη γλώσσα αυτή ως μια ρεαλιστική μέθοδο για να διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ πολλών κοινοτήτων. Ενώ όλες οι υποβολές θα πρέπει να είναι στα αγγλικά, μπορούν – και συνιστάται – να επισημάνετε πηγές και σε άλλες γλώσσες. Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τα άρθρα που εφιστούν την προσοχή σε σχετικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε γλώσσες  πέρα από τις παραδοσιακές γλώσσες της ακαδημίας των Κλασικών Σπουδών. Καλούμε τα μέλη των διαφόρων γλωσσικών κοινοτήτων να διευκολύνουν την επικοινωνία με τους συναδέλφους τους. Όπου υπάρχει αρκετή ζήτηση, μπορούμε να παρέχουμε ταυτόχρονη μετάφραση.
Η προθεσμία για την υποβολή άρθρων μέχρι 1000 λέξεις είναι η 1 Οκτωβρίου και μπορούν να υποβληθούν εδώ https://easychair.org/conferences/?conf=openphil2014. Το άρθρο θα πρέπει να συνοψίζει τα αποτελέσματα εκτενούς έρευνας και μεγαλύτερων συζητήσεων και θα πρέπει να επισημαίνει, στο μέτρο του δυνατού, ήδη υπάρχουσα εργασία που έχει παραχθεί. Προσκαλούμε σπουδαστές ελληνικών και λατινικών κάθε επιπέδου, καθηγητές, προσωπικό βιβλιοθηκών, εκδότες, επιμελητές κι εφόρους μουσείων, καθώς και σε όσους ασχολούνται με την προώθηση των Κλασσικών γλωσσών. Οι επιτυχημένες υποβολές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του τμήματος ψηφιακών σπουδών του Πανεπιστημίου της Λειψίας (Digital Humanities, University of Leipzig) στην 1η Νοεμβρίου.Οι συγγραφείς θα έχουν τη δυνατότητα να ανανεώνουν το έγγραφο τους πριν, κατα τη διάρκεια και μετά το πέρας του σεμιναρίου σύμφωνα με τα σχόλια και τις κριτικές της κοινότητας.
Περιορισμένη υποστήριξη είναι διαθέσιμη για να καλύψει τα έξοδα εκείνων με ιδιαίτερα αξιόλογες συνεισφορές για να συμμετάσχουν αυτοπροσώπως στη Λειψία.
Θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται στα ακόλουθα:
* Τι αποτελεί τον πιο ενεργό ρόλο για τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά στην πνευματική ζωή της ανθρωπότητας;
* Ποιες ευκαιρίες και ποιες προκλήσεις παρουσιάζονται την εποχή που ανοίγουμε τις εκδόσεις μας και τα δεδομένα μας για έρευνα; Ειδικότερα, ποιες νέες μορφές δημοσίευσης χρειάζεται να υποστηρίξουμε;
* Ποια είναι τα όρια της προσβασιμότητας; Υπάρχουν όρια στο τι μπορεί να αλλάξει: το βασικό περιεχόμενο ενός συγκεκριμένου επιχειρήματος που παράγεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή από ένα συγκεκριμένο μελετητή πρέπει να διατηρηθεί όπως ήταν, αλλά τουλάχιστον κάποια σχόλια μπορεί (και πρέπει) να παράγοται συλλογικά και να διατηρούνται (με τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται οι συνεισφέροντες). Παρομοίως ορισμένες λογοτεχνικές μεταφράσεις μπορεί να αντανακλούν μια συγκεκριμένη ποιητική φωνή, αλλά η συνεργατική μετάφραση είναι μια σημαντική νέα μεθοδολογία, αν θέλουμε να παράγουμε μεταφράσεις για αρχαία ελληνικά και λατινικά σε ένα αυξανόμενο φάσμα  σύγχρονων γλωσσών.
* Ποιες δραστηριότητες  κυρίως προωθούν τη μελέτη των ελληνικών και λατινικών και ποιες δραστηριότητες οφείλει να στηρίξει η επιστημονική κοινότητα; Ο ερευνητικός χρόνος των ακαδημαϊκών είναι ο πιο σταθερός και άφθονος πόρος στο πεδίο. Πώς πρέπει όσοι έχουν το προνόμιο να προωθούν τη μελέτη των ελληνικών και λατινικών ως επάγγελμα να επενδύουν το χρόνο και την ενέργειά τους;
* Πώς μπορούμε να προσφέρουμε πρόσβαση στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό σε ένα παγκόσμιο κοινό; Ποια είναι τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να υποστηρίξουμε τους μαθητές των ελληνικών και λατινικών πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και τον παραδοσιακό δυτικό κόσμο;
* Πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις μεταβαλλόμενες κλίμακες της έρευνας με μεθόδους από τα γλωσσολογικά corpora που μας επιτρέπουν να δούμε ακόμα και τα πιο πολυμελετημένα αρχαία κείμενα με νέους τρόπους, ενώ οι μέθοδοι της υπολογιστικής γλωσσολογίας μας επιτρέπουν να αρχίσουμε να θέτουμε ερωτήσεις πάνω σε συλλογές κειμένων που έχουν παραχθεί κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών και περιέχουν δισεκατομμύρια λέξεων;
* Με περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ελληνικές και λατινικές λέξεις, καθώς και εικόνες υψηλής ανάλυσης από χιλιάδες χειρόγραφα, επιγραφές και παπύρους που είναι ήδη διαθέσιμα και προσβάσιμα, ποιες δυνατότητες για τον Citizen Science υπάρχουν για τη μελέτη των ελληνικών και των λατινικών; Πώς μπορεί ένας σχετικά περιορισμένος αριθμός προηγμένων ερευνητών και επαγγελματιών βιβλιοθηκάριων να συμβάλλει στην προώθηση των Citizen Scientists με σκοπό την ανάλυση αυτών των συλλογών;
* Ποιες νέες μέθοδοι είναι διαθέσιμες για την διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της λατινικής, αντλώντας από πλούσια σχολιασμένα corpora και άμεση απόκριση του συστήματος μέσω των δυναμικών κύκλων ανάδρασης που συνήθως συναντώνται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια, καθώς και από συμπεράσματα σχετικά με τη μνήμη και τη γλώσσα από τις γνωστικές επιστήμες;
* Ποιος είναι ο πιθανός ρόλος, γενικότερα, των ελληνικών και των λατινικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση; Τι πρέπει ένα πτυχίο στις Κλασσικές Σπουδές να συνεπάγεται; Τι προσόντα πρέπει η επόμενη γενιά των διδασκόντων και των ερευνητών να αναπτύξουν;
* Πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε δημοσιεύματα σχετικά, και υποδομές για τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά σε μια εποχή ανοικτής πρόσβασης, ανοιχτού κώδικα και δεδομένων παγκοσμίως προσβάσιμων; Τι είδους εκδοτικές υποδομές χρειαζόμαστε; Ποιος είναι ο ρόλος των βιβλιοθηκών στις εκδόσεις, καθώς και στη διατήρηση δημοσιεύσεων και ερευνητικών δεδομένων; Πώς οι μελετητές μπορούν να δημοσιεύουν καλύτερα τη δουλειά τους; Υπάρχει η ανάγκη για επαγγελματικές υπηρεσίες που να προσομοιάζουν περισσότερο τους εκτυπωτές (δηλαδή, οργανώσεις που να κάνουν τις συνεισφορές των μελετητών όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμες σε μια ομαλοποιημένη και βιώσιμη μορφή) σε αντίθεση από τους εκδότες (οργανώσεις που υποστηρίζουν τον έλεγχο της επιστημονικής παραγωγής);
* Ποια είναι η υλική βάση πάνω στην οποία η μελέτη των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών επιβιώνει; Και τι είναι αυτό, αν υπάρχει κάτι, που μπορούν οι επιτυχίες και οι προκλήσεις σε διάφορα συστήματα να συμβάλλουν σε άλλα εθνικά πλαίσια; Για παράδειγμα, γιατί στην Ευρώπη οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά (συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των επαγγελματιών βιβλιοθηκάριων, καθηγητών πανεπιστημίου, επιμελητών, εφόρων κλπ) επανδρώνονται σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης; Στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντίθετα, τα μέλη της Αμερικανικής Φιλολογικής Ένωσης (American Philological Association), εγκατέλειψαν τον όρο «Φιλολογία» και ψήφισαν να μετονομαστεί σε «Οργανισμό Κλασικών Σπουδών» (Society for Classical Studies) – μια μετατόπιση που αντανακλά το γεγονός ότι τα μεγάλα μαθήματα διδάσκονται από αγγλικές μεταφράσεις, και όχι απο τη γλώσσα του πρωτοτύπου (αρχαία ελληνικά και λατινικά), πράγμα που ήδη έχει αρχίσει να λαμβάνει χώρα σε πολλά τμήματα Κλασσικων Σπουδών.  Μήπως οι 500.000, 800.000 και 2.000.000 μαθητές των ελληνικών και (κυρίως) λατινικών στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία αντίστοιχα δείχνουν ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά τμήματα εξαρτώνται από την ανάγκη για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; Τι θα μπορούσε η Κλασική Φιλολογία στις ΗΠΑ να αποκομίσει από την κατάσταση στην Ευρώπη; Και, ίσως ακόμη πιο ουσιαστικά, σε ποιο βαθμό τα μαθήματα που διδάσκονται από αγγλικές μεταφράσεις σε αντίθεση με τα μαθήματα που ασχολούνται με τα πρωτότυπα κείμενα στα αρχαία ελληνικά και στα λατινικά μπορούν να υποστηρίξουν τη μελέτη του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού;
Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει τόσο τηλεδιάσκεψη όσο και ζωντανές συνομιλίες από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη 1-4 Δεκεμβρίου 2014. Ανοιχτές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης (17: 00-20: 00 ώρα Κεντρικής Ευρώπης – 12 : 00-15: 00 Βραζιλία, Ανατολική Ακτή – 11: 00-14: 00 Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ – 08: 00-11: 00 Δυτική Ακτή ΗΠΑ), με ένα μείγμα από επίσημες συναντήσεις και ανεπίσημες συζητήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Συντονιστική Επιτροπή (English version)